OPTOCHT REGLEMENT 2016 (Kinder Optocht)Algemeen:

 • Carnavalsverenigingen ontvangen geen vergoeding.
 • Er zijn geen prijzen.
 • EHBO en Politie zijn tijdens de optocht aanwezig.
 • Opstelplaats en optochtroute zijn beschreven en worden bij het ophalen van het optochtnummer verstrekt..
 • Organisatie kan niet aansprakelijk worden gesteld voor al dan niet opzettelijk veroorzaken of doen toebrengen van schade en/of letsel aan goederen en personen door de deelnemers dan wel door publiek veroorzaakt.
 • Bij onjuiste opgave bij inschrijving geschiedt automatisch uitsluiting van deelname.
 • Inlichtingen tijdens de optocht in het Corneliushuis (045 – 521 38 80)
 • Deelnamenummer dient u zelf af te halen op de vrijdag voor carnaval bij Cafe D’r Dirk Jan, Gravenstraat 2 te Heerlerheide (Tel. 045 – 522 46 01)

Het is vereist dat:

 • Bestuurders van motorrijtuigen een geldig rijbewijs, kentekenbewijs, APK keuringsbewijs en een bewijs dat het motorrijtuig ten minste WA verzekerd is, in de optocht bij zich hebben.
 • Iedere deelnemer aan de optocht WA verzekerd is.
 • Wagens rondom zijn afgeschermd tot 20 cm. boven het wegdek, de maximale hoogte niet meer dan 4 mtr. en de max. breedte niet meer dan 3 mtr. bedraagt. De voorkeur gaat uit naar kleine trekkers zonder laadbak !
 • Aanhangwagens die geen eigen reminstallatie hebben, voorzien zijn van breekkettingen.
 • Confettikanonnen verleend zijn van een vergunning en vaststaan op een affuit.
 • Wagens die versnaperingen uitstrooien aan weerszijden begeleid worden door een voetganger die op de veiligheid toeziet.
 • Versnapering steeds voldoende ver van de wagens af worden gestrooid.
 • Bevelen en/of aanwijzingen van Politie en Optochtcommissieleden/Verkeersregelaars nauwkeurig worden opgevolgd (dit op straffe van uitsluiting).
 • Men ervoor zorg draagt dat de optocht een aaneengesloten geheel blijft.

Het is niet toegestaan:

 • Propaganda te maken voor politieke partijen of groeperingen.
 • Zonder schriftelijke toestemming van de organisatie commerciële reclame te maken (dus ook geen sluikreclame). Auto's of wrakken per ambulancetrailer of een dolly te vervoeren.
 • Voertuigen die niet aan de wettelijk gestelde eisen voldoen te doen voortbewegen.
 • Met motoren, bromfietsen, paarden en trekdieren deel te nemen.
 • Milieuverontreinigende voorstellingen te geven. Met vruchten, flessen of andere gevaarlijke voorwerpen te gooien.
 • Alcoholhoudende dranken te gebruiken door bestuurders van voertuigen.
 • Projectielen door ontploffende lading af te schieten of vuurwapens mee te voeren.
 • Godlasterende spreuken en/of uitbeeldingen mee te voeren en te handelen tegen de goede zeden.
 • Voertuigen onbemand in de optocht achter te laten.
 • Te collecteren zonder vergunning en/of zonder toestemming van de organisatie.
 • Papier/karton en ander verpakkingsmateriaal achter te laten langs de optochtroute! Alle verpakkingsmaterialen zal de optochtdeelnemer zelf moeten afvoeren! (INDIEN MEN ZICH NIET HOUD AAN DIT VOORSCHRIFT, ZULLEN DE KOSTEN VOOR HET VERWIJDEREN VERHAALD WORDEN OP DE DEELNEMERS VAN DE OPTOCHT)
 • Andere zaken uit te gooien dan versnaperingen en confetti (dus geen houtsnippers, papier van papierversnipperaars e.d.) DIT OP STRAFFE VAN UITSLUITING VAN DE OPTOCHT!