"Vieër vasteloavend op Ghen Heij mit voël behei"

DONDERDAG 12 MEI START RABOBANK CLUBKAS CAMPAGNE

Donderdag 12 mei 2016 gaat de Rabobank Clubkas Campagne van start voor alle verenigingen en stichtingen en waarbij de Rabobank maar liefst € 150.000,- aan sponsorgeld gaat verdelen in Parkstad !!!

Hoe meer stemmen onze vereniging CV De Bokkeriejesj krijgt, hoe meer geld wij krijgen. Elke stem levert geld op.  

STEMMEN

Van donderdag 12 mei tot en met woensdag 25 mei 2016 mogen klanten van de Rabobank drie stemmen uitbrengen op hun favoriete vereniging(en). Leden mogen vijf stemmen uitbrengen. Waarvan twee per vereniging. Dus stel je hebt een bankrekening bij de RABO bank dan mag je drie stemmen uitbrengen: dus twee stemmen gaan naar CV De Bokkeriejesj en een naar een andere vereniging naar keuze.

Elke stem is geld waard. De waarde van een stem wordt bepaald door het totaal beschikbare bedrag van € 150.000,- te delen door het aantal uitgebrachte stemmen. CV De Bokkeriejesj ontvangt het aantal stemmen die op onze vereniging zijn uitgebracht, maal het bedrag dat een stem waard is. Waarschijnlijk 5 euro per stem.

OPROEP AAN ALLE LEDEN

Het is voor onze vereniging CV De Bokkeriejesj belangrijk om deze actie onder de aandacht te brengen om zodoende stemmen voor onze vereniging te verzamelen.

Klik hier voor meer info over de Rabobank Clubkas Campagne.

Alle leden van de Rabobank krijgen een persoonlijke stemcode via post of mail. Klanten waarvan het e-mailadres bekend is bij de Rabobank ontvangen een persoonlijke code via mail. Bent u klant en is uw e-mailadres niet bekend bij de bank dan kunt u zelf via telefoon of e-mail een persoonlijke stemcode aanvragen.

CV De Bokkeriejesj pakt deze actie gezamenlijk op met RKSV Groene Ster en Schutterij St. Sebastiaan. Dus steun met uw reststemmen deze verenigingen.

Namens CV De Bokkeriejesj bedankt voor u medewerking en steun, en zeg het voort!!!

Optocht Groeët Ghen Heij 2016

Jury-uitslag optocht 2016 - Groeët Ghen Heij

Muziekkorpsen

1. Jachthoorn en Trompetterkorps Edelweiss (102)

2. Harmonie St. Gerardus Heksenberg (1)

 

Einzelgängers

1. Joost Baggen (37)

2. René van Oijen (95)

3. Fiasco (3)

 

Duo's

1. Duo getikt (102)

2. Twee flabbese het Litsjerveld (29)

3. Stroalende gaste (41)

 

Praalwagens

1. De Vogelaars (31)

2. Carnavalsvrung Van al bi jee (88)

3. D'r Partyslammers (39)

4. Rennemiger Sjpass Gaste (114)

5. Kloep d'r Zeute Troep (62)

 

Kleine Groepen

1. De oude Garde (110)

2. Vriendenclub "De Bepkes" (104)

3. Hedsjer Blumkes (90)

4. CV Re-Belle (108)

5. Leerssen - van Dalfsen (106)

 

Groete Groepen

1. CV De Laat Komers (93)

2. De Vogelaars (30)

3. Du, Ich en de Kinger (105)

4. Rennemiger Sjpass Gaste (115)

5. D'r Partyslammers (38)

6. Space Böck (94)

 

Loterij

De winnende lotnummers van de grote loterij zijn:

 

Lotnummer 00061 : Scooter

Lotnummer 00335 : BBQ

Lotnummer 00371 : Homedruk Reiniger

 

De winnaars kunnen zich melden bij onze secretaris via een mail naar secretaris@bokkeriejesj.nl

 

De prijzen kunnen tot 1 april 2016 afgehaald worden. 

Optochtindeling Zondag 14 februari

Helaas hebben een aantal deelnemers, om diverse redenen, moeten besluiten om a.s. zondag niet mee te trekken in de optocht van Heerlerheide. Uiteraard hebben wij daar alle begrip voor. 

 

Onderstaand de optochtindeling voor a.s. zondag. De nummers zijn gelijk gebleven.

 

Indeling Optocht 2016 14 februari v2.pdf
Adobe Acrobat document 42.1 KB

Optocht Groeët Ghen Heij (Heerlerheide) verplaatst naar a.s. zondag 14 februari (13.11 uur)

De gemeente Heerlen heeft vandaag toestemming gegeven om de optocht, die afgelopen maandag werd afgelast, te verplaatsen naar a.s. zondag, 14 februari. 

 

De optocht zal om 13.11 uur starten!

 

De deelnemers die zich reeds hadden ingeschreven worden vandaag allemaal telefonisch en per mail geïnformeerd. Uiteraard hopen wij dat iedereen die zich had ingeschreven a.s. zondag ook zal meetrekken. 

 

Daar er vele carnavallisten zijn die helaas nog geen optocht hebben kunnen lopen en niet willen wachten tot halfvasten hebben wij besloten om de inschrijving weer te openen en iedereen de kans te geven zich VOOR a.s. donderdag 11 februari, voor de klok van 22.00 uur in te schrijven.

 

Via deze link kunnen geïnteresseerden zich alsnog inschrijven. 

 

Uiteraard hopen wij dat het publiek de deelnemers aan de optocht niet in de steek zal laten en dat zij alle creaties komen bewonderen die de deelnemers hebben gemaakt.

 

Tot a.s. zondag!

Loterij!

Omdat de optocht gisteren is afgelast en er daardoor geen prijsuitreiking is geweest is ook de loterij niet doorgegaan. Deze zal nu plaatsvinden na de prijsuitreiking van de optocht, naar alle waarschijnlijkheid, a.s. zondag. 

OPTOCHT HEERLERHEIDE AFGELAST!!!!!!!

HELAAS!!!!!! De optocht van Groeet Ghen Heij is afgelast!!!!

Wij doen er nu alles aan om de optocht a.s. zondag, 14 februari als nog door te laten gaan. 

 

Vanmiddag is vanaf 13.11 uur het alternatieve optochtbal in Corneliushuis.

 

 

Woensdag, in de loop van de dag, zal duidelijk worden of de optocht naar a.s. zondag, 14 februari, verschoven kan worden. Uiteraard zullen wij dit dan direct via de social media laten weten. Daarnaast zullen de optochtdeelnemers wederom persoonlijk worden benaderd.

Wel of geen optocht op Groeët Ghen Heij ?

 

Dat is natuurlijk de grote vraag. Wij worden continu op de hoogte gehouden en staan in contact met de gemeente. Momenteel is het zo dat maandagochtend om 9.30 uur een beslissing wordt genomen.

 

Er zijn 2 opties:

1. Optocht gaat door met alle deelnemers, dus ook met alle praalwagens;

2. Optocht gaat niet door.

 

De optocht wel laten doorgaan maar dan zonder praalwagens is geen optie. Dat zou het zelfde zijn wanneer een voetbalwedstrijd bij harde windstoten wel door mag gaan maar zonder bal.

 

Mocht de optocht niet doorgaan dan streven wij erna om de optocht op zondag 14 februari te laten plaatsvinden.

 

Zodra er een besluit ligt zullen wij dit via social media laten weten. Tevens zullen de deelnemers aan de optocht geïnformeerd worden. De, bij inschrijving vermeldde, contactpersoon zal dan morgenochtend gebeld worden door de organisatie.

 

Het Corneliushuis zal in elk geval morgen, maandag, geopend zijn vanaf 13.11 uur. Mocht de optocht niet doorgaan dan is daar alsnog een carnavalsfeest waarvoor iedereen is uitgenodigd.

 

Een oproep aan de groepen met praalwagens, wacht de berichten even af alvorens met de praalwagens de weg op te gaan.

 

 

Houdt zoveel mogelijk onze berichten in de gaten. Zodra er nieuws is laten wij dit direct weten.

 

Carnavals advies van prins Wesley l (Mannheims) Bokkeriejesj

Vasteloavends gevoel uitstralen, we hebben elkaar nodig

 

Tekst/foto residentie: Callie Steijaert

 

Zoals al vele jaren gebruikelijk doet schrijver dezer in de week voorafgaande aan de “drie dolle dagen”, dus inmiddels ook te omschrijven als een traditie, een exclusief interview met de door C.V. De Bokkeriejesj anno 1898 uitgeroepen en geproclameerde (optocht)-prinscarnaval van Groeët Ghen Heij. Dit jaar 2016 is deze carnavallistische eer te beurt gevallen aan de 23 jarige Wesley Mannheims wonende aan de Ganzeweide, welke dus nu “dienst” doet als prinselijke residentie. Genoemde residentie is inmiddels aan de voorkant op fraaie wijze prinselijk ingericht en versierd (zie foto).

 

Dientengevolge maakte we een afspraak met Wesley. Omdat, zoals bekend hij beroepsmilitair is en de hele week van huis is, was het gesprek pas op vrijdag jl. mogelijk. In de prinselijke residentie werden we door de prins zelf ontvangen die eigenlijk nog druk doende was met het uitpakken van zijn militaire plunjezak. Ook moeder Anita was aanwezig, geen onbekende in de carnavalswereld, zij was immers in 2005 Geêteprinses, evenals dat in 2007 de broer van Wesley t.w. Marcel, ook prins op Ghen Heij was. Dus is er duidelijk sprake van een carnavalsfamilie in het rijk van De Bokkeriejesj.

 

Hoewel Wesley als jeugdprins bij RKSV Groene Ster al in 2004 prinselijke ervaring heeft opgedaan, zal zondag 3 januari 2016 zeker zijn hele verdere leven in zijn gedachtegang bewaard blijven. Op deze eerste zondag in januari werd hij immers voorgesteld, uitgeroepen en geproclameerd als prins van Groeët Ghen Heij. Maar dit heuglijke feit heeft natuurlijk, zoals bij alle prinsen, een voorgeschiedenis.

 

Zoals ieder jaar weten de Bokkeriejesj steeds weer een perfecte list te bedenken om de potentiële prinselijke kandidaat naar een locatie te lokken. Eind september 2015 was het dan zover dat de list tot werkelijkheid gebracht, waar Wesley dan ook “intrapte”. Wellicht iets vergemakkelijkt door broer en oud prins Marcel die zijn zakelijke impact hiervoor inzette. Wesley werd gelokt naar Valkenburg waar ergens een sportieve meeting zou plaats vinden met de aanwezigheid van voetbaltrainer Guus Hiddink, T.V-analist/oud-voetballer Piëre van Hooidonk en wielrenner Roy Curvers. Zelfs de receptionisten deden mee en spraken over een besloten bijeenkomst in een geheime kamer. Wesley betrad de ruimte en jawel hoor, geen sportfiguren maar de voltallige prinsencommissie elite van De Bokkeriejesj. Het werd stil en Wesley stond met de mond vol tanden. Uiteraard kwam vervolgens de hamvraag of hij prins wilde worden.

 

Dat wilde hij graag, maar kreeg zoals gebruikelijk 48 uur bedenktijd. Nadien werd moeder Anita ingelicht en opgekomen emotie deden haar tranen laten vloeien. Ook vader Martin werd op de hoogte gesteld en toonde zich bijzonder trots. Slimme Wesley pakte echter de prinsencommissie terug door pas een paar minuten voor het verstrijken van de 48 uur deadline zijn jawoord te gegeven. Hoe heet het ook weer? Poets weder poets. Maar nu nog de persoon vragen die hij graag wilde om zijn adjudant te worden. Ook Wesley had hiervoor een list verzonnen en vroeg hem tijdens het Oktoberfest bij DirkJan om langs te komen om de tuin te veranderen. Dat hoefde natuurlijk niet maar wel vroeg Wesley aan vriend Rik Hoofs om zijn adjudant te worden. Onder het genot van diverse glaasjes Schrobbelèr zei Rik ja.

 

Vervolgens brak de lange periode van geheimhouding aan waarbij vooral de kerst en oud/ nieuw nogal moeilijk waren om zich niet te “verraden”. Naarmate echter 3 januari dichterbij kwam gingen de zenuwen bij Wesley toch parten spelen. Dit kwam al tot uiting doordat op zondag 3 januari hij al om 15.00 uur in een gesloten kleedruimte van narrentempel Corneliushuis aanwezig was. Omdat hij in Tilburg een sportopleiding volgt wist de bekenden niet beter dat hij naar de fitness was. Dus niet. Uiteindelijk kwam het moment suprême dat hij, onder veel enthousiasme en alaafs, voorgesteld werd. Een onvergetelijk moment, hoewel hij de dialect proclamatierede enigszins vreesde omdat hij niet alle dagen dialect spreekt. Maar hij bracht het er goed van af. De weken hierna genoot hij met volle teugen van alle activiteiten, bezoekjes etc. die op hem afkwamen en ook nog zullen plaats vinden. Hij verheugt zich op de komende dagen met voor iedereen het advies om het Vasteloavends gevoel uit te stralen. Natuurlijk beleeft hij het ultieme hoogtepunt als hij als optochtprins maandag 8 februari door de straten van Groeët Ghen Heij trekt. Wesley bedankt en nog veel “sjpass en plezeer” de komende periode. 

Indeling Grote Optocht 2016

De indeling voor de Grote Optocht 2016 is bekend. De optochtnummers kunnen a.s. vrijdag, 5 februari, vanaf 19.00 uur afgehaald worden in Café Dirkjan, Gravenstraat 2 te Heerlerheide.

Indeling Grote Optocht 2016
Indeling Optocht 2016 v3.pdf
Adobe Acrobat document 44.7 KB

Wijziging optochtroute (Bokstraat i.p.v. Rennemigstraat)

Vanaf dit jaar zal er een kleine aanpassing worden gedaan aan de optochtroute. Sinds jaar en dag vertrekt de optocht vanaf het Litscherboord en trekt vervolgens over de Rennemigstraat richting de Ganzeweide.

 

Vanwege diverse redenen is ervoor gekozen om vanaf het Litscherboord eerst over de Bokstraat te trekken en vervolgens via de Ganzeweide de oude route op te pakken. We zullen dit jaar dus niet via de Rennemigstraat trekken. Het defilé zal plaatsvinden aan de Bokstraat.

Foto's abdicatie en proclamatie 2016

Klik hier voor meer foto's

Beroepsmilitair Wesley Mannheims

 

nieuwe prins Groeët Ghen Heij

Nieuwe narrenheerser stamt uit echte carnavalsfamilie

Er heerste op de eerste zondag in het nieuwe jaar 2016, als vanouds, weer een geweldige stemming in narrentempel Corneliushuis. Niet zo verwonderlijk eigenlijk want op deze 3e januari vond, onder auspiciën van C.V. De Bokkeriejesj anno 1898, immers de uitroeping en proclamatie plaats van de nieuwe (optocht)-prins van Groeët Ghen Heij. Dit uiteraard onder het seizoensmotto: “Vieër vasteloavend op Ghen Heij mit voël behei”. Muzikale ondersteuning lag in handen van DJ Jeroen Laven (Senzasie Rood Gael Greun). Dj Jeroen Laven onderscheidt zich van andere Dj’s door zijn hoog entertainmentgehalte tijdens het draaien en dat kwam ook op adeze proclamatie duidelijk naar voren.

 

Natuurlijk ontkwam ook de nog regerende prins Stef l (Hazen) niet aan het moment dat hij afscheid moest nemen van zijn onderdanen. Dit ging natuurlijk met de nodige weemoed gepaard mede ook door de dankbaarheid die getoond werd voor de wijze waarop hij het afgelopen jaar voorop ging in de carnavalsbeleving op Ghen Heij en daarbuiten. Eenieder was het er dan ook roerend mee eens dat hij het prima gedaan heeft. Traditie getrouw werd hij dan ook opgenomen bij de gerenommeerde vereniging van oud-prinsen. Ook werd de heer Hub Huijts die na 45 jaar actief lidmaatschap bij de Bokkeriejesj voor al zijn verdiensten onderscheiden met de hoge onderscheiding: “Bok mit de Gouwe heuere”, welke onderscheiding aan illustere voorgangers, waaronder als eerste persoon in 1977 de toenmalige Heerlense Commissaris van Politie de heer H.Gielens is toegekend. Een duidelijk geëmotioneerde Hub Huijts dankte, samen met zijn echtgenote, in alle oprechtheid voor deze hoge onderscheiding.

 

Zoals in jaar en dag gewend hadden de Bokkeriejesj weer zorg gedragen voor een aparte introductie van de dan nog onbekende en geheim gehouden nieuwe heerser 2016. De introductie vertaalde zich in een videovertoning Ghen Heij Today met voorgesprekken, c.q. bedoelt als opwarmer voor de komst van de nieuwe heerser 2016. Uiteindelijk was het moment suprême aangebroken en werd onder het nodige enthousiasme en alaafs Wesley Mannheims (geboren op 18 januari 1993 in Den Helder- en volgens hem het enige minpunt op zijn paspoort) aan het talrijke narrenvolk voorgesteld en vervolgens geïnstalleerd en geproclameerd. Ook werd zijn adjudant, t.w. Rik Hoofs, voorgesteld en maakte Wesley de eerste prinsendans met zijn moeder Anita.

Prins Wesley is de derde telg van Martin Mannheims en Anita Sturmans en sinds 1994 woonachtig op de Ganzeweide. Hij komt uit een echte carnavals familie want in 1956, nu dus 60 jaar geleden, was zijn opa Fer I ook prins bij deze prachtige vereniging CV de Bokkeriejesj. Vervolgens was in 2005 zijn moeder Anita prinses bij Limburgs charmantste Damesgarde De Geête, terwijl zijn oudste broer Marcel in 2007 als prins Marcel V ook de scepter zwaaide. Zijn schoolopleiding genoot hij op BS De Ganzerik, VMBO Broekland college, 1 jaar Arcus college.

 

Aansluitend ging hij als 17 jarige in het leger en is nu bij het 17e GFPI PAINBAT in Oirschot gestationeerd. Zijn hobby’s zijn voetbal, reizen, duiken, eten, games, films en (instructeur)- fitnessen en is Wesley ook trots op de “miesers” van Ghen Heij zijnde een groep “hoge intellectuele mannen uit het dorp” die op gezette tijden een biertje gaan drinken en waar wellicht ook kandidaat-prinsen in “verscholen” zitten. De tijd zal het leren. Komende vrijdag 8 januari houdt Wesley van 19.11 tot 23.11 uur receptie in narrentempel Corneliushuis.

 

Tekst : Callie Steijaert

Foto: Callie Steijaert


Prinsenproclamatie met DJ Jeroen Laeven 

In 2014 zette DJ Jeroen Laeven het Corneliushuis al op zijn kop. In 2016 komt hij dit overdoen tijdens de proclamatie van de nieuwe prins. 3-1-2016

Seizoensopening 2015 - 2016

Op 11 november a.s. wordt traditioneel het carnavalsseizoen geopend. Sinds jaar en dag doen wij dit door om 19.00 uur te starten met een Heilige Mis die muzikaal opgeluisterd wordt door onze fanfare. Na de Heilige Mis zullen wij samen met Damesgarde De Geete, de fanfare en de schutterij naar het Bokkeriejesjbeeld gaan  alwaar de officiele opening zal plaatsvinden. 

 

Na de installatie van de Prins en de (ere)raadsleden zullen de jubilarissen van onze vereniging worden gehuldigd. Dit jaar zijn dit Mevr. H. Zuketto (1x11) Dhr. A. Bos (1x11), Dhr. T. Wolfs (1x11), Dhr. J. Geraedts (1x11), Dhr. M. v.d. Mark (1x11), Dhr. M. Mannheims (1x11) en Jhr. M. van Dalfsen (1x11).

Na de ceremonie zullen wij een bezoek brengen aan de lokale horeca.

 

Uiteraard hopen wij zoveel mogelijk mensen te mogen ontvangen op 11 november a.s. 

Seizoenslogo en -motto 2015 - 2016

 

 

 

 

Ook dit jaar heeft Michel Giesen het seizoenslogo van C.V. De Bokkeriejesj ontworpen. Michel verzorgt al jaren het ontwerp. Daarnaast heeft Michel in het verleden diverse malen de Bühne ontworpen voor de Hedsjer Oavend. 

 

Michel, wederom bedankt voor dit mooie ontwerp.

Vuurzitter en "Ieëre Vuurzitter"

Tijdens de Algemene Ledevergadering van zondag 21 juni jl. is Roy Bos gekozen tot de nieuwe voorzitter van C.V. De Bokkeriejesj. Roy volgt hiermee André Wijnen op die na 12 jaar als voorzitter een stapje terug doet.  Roy Bos was tot dan reeds 13 jaar secretaris van onze vereniging. Uiteraard blijft André zeer nauw betrokken bij onze vereniging en zal hij ook deel blijven uitmaken van de Ieëre road.

 

Tijdens de sluitingsceremonie van het afgelopen carnavalsseizoen werd André al onderscheiden met de Bok mit de gouwe heuere, de hoogste onderscheiding die C.V. De Bokkeriejesj kent. Het bestuur was unaniem van mening dat er voor André een speciale onderscheiding zou moeten komen. André is de langstzittende voorzitter uit de geschiedenis van de Bokkeriejesj en dat verdient een extra erkenning. Het bestuur heeft dan ook besloten om André te benoemen tot Ieëre Vuurzitter van C.V. De Bokkeriejesj. Deze titel kende de vereniging nog niet maar voor een uniek persoon als André is deze in het leven geroepen en komt hem deze titel dan ook volledig toe.

 

Aan het einde van de ALV was het, voor André emotionele en voor de vereniging historische, moment aangebroken dat André officieel de voorzittershamer overdroeg aan zijn opvolger, Roy Bos. Roy is zeer trots dat hij voorzitter mag zijn van zo’n mooie carnavalsvereniging en ziet de toekomst met veel plezier tegemoet.

Optocht Groeët Ghen Heij 2015

Sjeef van ut lache mit un buut op Ghen Heij

Op 14 maart a.s. vindt de eerste avond van de buut plaats op Groeet Ghen Heij.

 

Locatie : Corneliushuis (Heerlerheide)

Zaal open : 19.00 uur

Start programma : 20.00 uur

 

PROGRAMMA:

  • Jeugdbuuttekampioen 2015
  • Pierre Cnoops
  • Ger Frenken 
  • Fer Kousen
  • Gilbert Petit
  • Kitty Goverde
  • Rob Scheepers

 

Presentatie: 

Buutte kampioen 2015 Hub Stassen

Entree: 
Voorverkoop €11,00, Kassa €12,50

 

Voorverkoopadressen:

Cafe d'r Bok, Cafe Dirk jan, Dehing Gifts, Chocadeau, Cafetaria De Hartige Hap
Bestellen:
kaarten kunnen ook besteld worden via herrensitzung@gmail.com

Bok mit de gouwe heuere

Op dinsdagavond 17 februari, tijdens de officiële sluitingsceremonie van het carnavalsseizoen 2014 - 2015 heeft Andre Wijnen, vanwege zijn inzet voor de vereniging, secretaris en de laatste 13 jaar voorzitter, de "Bok mit de gouwe heuere" ontvangen. 

 

Andre is de langst zittende voorzitter uit de geschiedenis van de Bokkeriejesj. Deze eretitel heeft Andre dan ook dubbel en dik verdiend. Helaas heeft Andre besloten een stapje terug te doen en zijn functie als voorzitter ter beschikking te stellen. 

Uitslag optocht 2015

Klik hier om naar de uitslag van de optocht te gaan. 


Prijswinnaars die het herinneringsvaantje nog niet hebben afgehaald kunnen dit bij Cafe Dirkjan, Gravenstraat 2 te Heerlerheide. Kijk op http://www.cafedirkjan.nl  voor de openingstijden. 

Indeling Optocht 2015

De indeling voor de optocht 2015 is bekend. Klik hier om naar de indeling te gaan.


Ook prinsmobiel voor Bokkeriejesjprins Stef l (Hazen)

Welling Autobedrijven gul voor carnavalsverenigingen

De filosofie van Welling Autobedrijven, dus ook in haar Heerlense vestiging aan de Breukerweg 174, luidt als volgt: “elke klant staat centraal en we doen wat beloven”. Dit gegeven oefent het bedrijf iedere dag uit. Dit kan alleen door te blijven investeren en het trainen van hun medewerkers in kennis en innovatie. Elke dag begroeten zij de klanten dan ook op al hun afdelingen met een glimlach. Bovendien gaan zij voor de beste prijs/kwaliteit verhouding voor de auto van de klandizie.

 

Dat Welling Automobielen doet wat zij beloven mag ook geconcludeerd worden uit de gulheid die zij, in deze carnavalsperiode, aan de dag leggen met betrekking tot het ter beschikking stellen van een prinsmobiel ten behoeve van Doorluchtige Hoogheden. Na prins Frank ll van de Beeker Pottentaote en prins Henny l van C.V. De Jonge Böck Nieuw Einde, heeft ook prins Stef l (Hazen) van C.V. De Bokkeriejesj afgelopen zaterdag in de vestiging Heerlen officieel een prinsmobiel ter beschikking gekregen. De autosleutel overhandiging  geschiedde in het bijzijn van de heren Thomassen en Kompier (sales manager) en Bokkeriejesj opperbok Pierre Frolichs. Dat ook prins Stef l in zijn sas was door de geste van Welling mag overduidelijk blijken.

Tekst: Callie Steijaert/ foto: Roy Bos

Groeët Ghen Heij begroette enthousiast haar nieuwe (optocht)-prins  Stef Hazen

 

Carnaval vieren door een echte “Hedsjer jong” met de paplepel ingegeven.

 

Tekst en foto: Callie Steijaert

Zoals ieder jaar het geval, bleek ook verleden week zondagnamiddag/avond 4 januari, dat C.V. De Bokkeriejesj anno 1898 van Groeët Ghen Heij (groot Heerlerheide), en dan uiteraard speciaal haar prinsencommissie, wederom had zorg gedragen voor een daverende verrassing. Dit met betrekking tot de keuze van haar (optocht)-prinscarnaval 2015 en onder het aansprekende seizoensmotto: “Ghen Heij Sjoenkelt pes ut Foenkelt”. Maar alvorens de vele enthousiaste aanwezigen, met dus een aantal bevriende carnavalsverenigingen, in narrentempel Corneliushuis kennis konden nemen van de identiteit wie daadwerkelijk was uitverkozen, werd uiteraard op gepaste wijze afscheid genomen van regerend prins Kevin l (van de Berg).                                                                    

 

Dat ook de Bokkeriejesj, die anders heel wat gewend zijn en al voor “hetere vuren” hebben gestaan, wel eens voor een “voldongen feit” worden gesteld bleek al op deze eerste zondag van het nieuwe jaar 2015 al van toepassing te zijn en ……veroorzaakt door aftredende prins Kevin van de Berg. Want wat was het geval? Gezien het gegeven dat verleden jaar de onthulling van nieuwe prins Kevin nogal veel tijd in beslag nam veroorzaakt door de via de beamer te zien zijnde “All over de World vliegende parachutistenact”van de toen nog onbekende heerser 2014 nu dus 4 januari 2015 weer aftredende, dachten De Bokkeriejesj er goed aan te doen om nu 2015 het proclamatiegebeuren op een andere wijze en korter van aard te doen plaats vinden.

 

Goed bedacht uiteraard en nadien ook uitgevoerd, ware het niet dat zij niet gerekend hadden op de creatieve gedachtegang van aftredende prins Kevin van de Berg. Voor hij ontdaan werd van zijn prinselijke waardigheden door voorzitter André Wijnen zette hij de Bokkeriejesj op het verkeerde been. Hij “presteerde” het om onder grote hilariteit van de aanwezigen zijn dankwoord uit te spreken, welk dankwoord maar liefst 4 vellen formaat A4 omvatte. In tijdspanne werd het daardoor toch nog een uitgebreide abdicatie. Opzet van Kevin geslaagd. Zoals gebruikelijk werd hij aansluitend opgenomen bij de ex-prinsenvereniging, welke vereniging een spraakmakende ex-prins erbij hebben gekregen.

 

Vervolgens was het wachten op de opvolger van Kevin. Als overbrugging hiertoe werd de tijd muzikaal opgevuld door orkest Universe met leadzangeres Diana, om de aanwezigen alvast in de juiste stemming te brengen voor de nog onbekende nieuwe heerser aan den volken zou tonen. Natuurlijk werden er namen genoemd, maar 100% zekerheid is pas van toepassing op het moment dat de nieuwe heerser zich officieel presenteert.

 

Zoals de Bokkeriejesj al meermalen een truc bedacht hebben, en de aanwezigen daarmede eigenlijk in het ooitje namen kwam ook nu een gemaskerde persoon eerst lopende onder en dor een haag van brandende fakkels het podium op. O.l.v. opperbok Pierre Frolichs en voorzitter André Wijnen werd vervolgens afgeteld. Het masker ging af en daar stond voor een kort moment op enthousiaste wijze raadslid Ramon Knubben. Maar hij bleek niet de nieuwe heerser te zijn. Deze sprong tegelijkertijd, maar eigenlijk door zijn enthousiasme een beetje te vroeg, door een scherm heen. Onder gejuich, alaafs en handgeklap stond daar onbevangen Stef Hazen als dé nieuwe (optocht)-prins 2015. Als prins Stef 1 zal hij gaan regeren over Groeët Ghen Heij. Pluspunt hierbij is het gegeven dat hij een echte “Hedsjer jong” is. Hij wordt tot Aswoensdag bijgestaan door twee adjudanten t.w. zijn vrienden Vito Bosch en Christiaan Visser

 

Prins Stef l is 25 jaar en opgegroeid op de Ganzeweide en de Rennemigstraat. Vader Paul was in 1978 prins bij de Bokkeriejesj, zijn moeder Monique (helaas in 2014 overleden) maakte 21 jaar deel uit van het optochtduo Pelzer-Hazen en zus Martine is een van de medeoprichters van cv Re-Belle. Zijn vriendin Susanne was 1996 bloemenmeisje bij de Vlavrèters Welten. Carnaval vieren is hem dus echt met de paplepel ingegeven.


Stef Hazen is dit jaar afgestudeerd aan de Technische Universiteit Eindhoven en werkt sindsdien bij Strukton in Eindhoven. Maar In het weekend is hij altijd in Heerlerheide en Heerlen te vinden. Zijn inbreng in het verenigingsleven is terug te voeren naar o.m. lid van Koninklijke schutterij St. Sebastiaan van Heerlerheide en voetbalervaring genoten bij Groene Ster, EHC en Heksenberg. Ook golft hij graag en is betrokken bij het 1e rugbyteam van The Elephants Eindhoven. Vrijdag 9 januari jl. hield Stef 1 receptie in het Corneliushuis en werd Kevin van de Berg nogmaals bedankt, nam voorzitter André Wijnen als voorzitter afscheid en werden de jubilarissen Hub Huijts (4 x 11 jaar) en Ed Leise (1 x 11 jaar) extra in het zonnetje gezet. Tot aan Aswoensdag zal prins Stef l nu voor gaan in de onvervalste “vasteloavend”-stemming op Ghen Heij, maar ook overal waar hij zijn prinselijke imago zal vertonen. 


Prins Stef I (Hazen) uitgeroepen tot prins van Groeët Ghen Heij

Op zondag 4 januari is prins Stef I (Hazen) uitgeroepen tot prins van Groeët Ghen Heij. Met Stef hebben we een echte ‘Hedsjer jong’ te pakken.

Prins Stef d´r ieësjte is 25 jaar en opgegroeid op de Ganzeweide en de Rennemigstraat. Het liedje van Kartoesj 'Dat zit bie os in de familie' is hem op het lijf geschreven. Vader Paul was in 1978 prins bij de Bokkeriejesj, zijn moeder Monique († 2014) maakte 21 jaar deel uit van het Optocht duo Pelzer-Hazen en zus Martine is een van de medeoprichters van cv Re-Belle. Zijn vriendin Susanne was in 1996 bloemenmeisje bij de Vlavrèters in Welten. Carnaval vieren is hem dus echt met de paplepel ingegeven. Toen Stef in september in het bijzijn van zijn vader en zus werd gevraagd om de scepter te zwaaien over het Bokkeriejesj-rijk, heeft hij niet lang hoeven na te denken. Een kort telefoontje naar vriendin Susanne gaf de echte doorslag.  

Stef is dit jaar afgestudeerd op de Technische Universiteit Eindhoven en werkt sindsdien bij Strukton in Eindhoven. In het weekend is hij altijd in Heerlerheide en Heerlen te vinden.


Ook het verenigingsleven van Heerlerheide is deze prins niet vreemd. Hij is al 15 jaar lid van de Koninklijke schutterij St. Sebastiaan van Heerlerheide. Vanaf de F-jes heeft Stef het groen-wit van Groene Ster gedragen, waar hij in 2000 ook de Prinsenscepter heeft mogen zwaaien over de jeugdafdeling. In zijn latere jaren heeft hij op het voetbalveld ook uitstapjes gemaakt naar EHC en Heksenberg. Momenteel slaat hij graag in de weekenden een balletje op de golfbaan en maakt hij deel uit van het 1e rugbyteam van The Elephants Eindhoven.


Prins Stef d'r ieësjte heeft dus een druk sociaal leven met vele goede vrienden. Twee van deze goede vrienden zullen hem dit seizoen bijstaan als zijn adjudanten, te weten Vito Bosch en Christiaan Visser.


Klik hier voor het gastenboek van Prins Stef I

Seizoensopening 2014 - 2015

Op 11 november a.s. wordt traditioneel het carnavalsseizoen geopend. Sinds jaar en dag doen wij dit door om 19.00 uur te starten met een Heilige Mis die muzikaal opgeluister wordt door onze fanfare. Na de Heilige Mis zullen wij samen met Damesgarde De Geete, de fanfare en de schutterij naar het Bokkeriejesjbeeld gaan  alwaar de officiele opening zal plaatsvinden. 

 

Na de installatie van de Prins en de (ere)raadsleden zullen de jubilarissen van onze vereniging worden gehuldigd. Dit jaar zijn dit dhr. H. Hoofs(1x11), dhr. F. Leise (1x11), dhr. J. Meessen(1x11), dhr. J. Smits(1x11), dhr. P. Smits(1x11), dhr. D. Willems(1x11), dhr. P. v.d. Laar(2x11) en dhr. N. Spittler (3x11). 

 

Na de ceremonie zullen wij een bezoek brengen aan de lokale horeca.

 

Uiteraard hopen wij zoveel mogelijk mensen te mogen ontvangen op 11 november a.s. 

Optocht 2014

Uitslag Grote Optocht Groeët Ghen Heij

De punten die de juryleden toegekend hebben heeft het volgende resultaat opgeleverd. 

 

Muziekkorpsen

1. Jachthoorn en Trompetterkorps Edelweiss (103)

2. Harmonie St. Gerardus (1)

3. Koninklijke Fanfare Sint Joseph Heerlerheide (123)

 

Einzelgängers

1. Joost Baggen (47)

2. Pierre Vijgen (111)

3. Paul Creatieve (27)

 

Duo's

1. Boelen & Boelen (92)

2. Duo Getikt (106)

3. De Babbelearkes (117)

 

Praalwagens

1. Carnavalsvrung  Van Al Bi Jee anno 1989 (88)

2. CV Ons Honk (75)

3. Rennemiger Sjpass Gaste (14)

4. D'r Partyslammers

5. Ummer get angesj (9)

 

Kleine Groepen

1. CV De Bepke's (108)

2. Dans- en Showband Marijke (87)

3. Leerssen en Van Dalfsen (114)

4. Vriendenclub Heksenberg (102)

5. Ummer get angesj (8)

 

Grote Groepen

1. CV Re-belle (112)

2. De Vasteloavend Pupkes (112)

3. CV Nog Inne (18)

4. VG Ut kin neet gekker (61)

5. CV Vier dunt meh get (36)

6. Rennemiger Sjpass Gaste (15)

 

Aanmoedigingsprijs

102 De Heideblumkes 

Carnavalsprogramma CV De Bokkeriejesj

Zaterdag 1 maart

 

14.11 uur KINDEROPTOCHT

14.44 uur KINDEROPTOCHTBAL

 

19.30 uur OPHALEN PRINS EN PRINSES

20.33 uur PRINSENBAL

 

Maandag 3 maart

 

13.11 uur Start Optocht Groeët Ghen Heij

14.11 uur Optochtbal

20.11 uur Bekendmaking prijswinnaars Optocht Groeët Ghen Heij

 

Dinsdag 4 maart

19.11 uur Adieu Vasteloavend

 

De evenementen vinden plaats in het Corneliushuis te Heerlerheide.

Optochtindeling Grote Optocht Groeët Ghen Heij

De optocht indeling voor de grote optocht van Groeët Ghen Heij is bekend.

 

Klik hier om naar de optocht indeling te gaan.


De groepen kunnen de optochtnummer a.s. vrijdag afhalen bij Café Dirkjan.

Optochtroute

De leden van het optochtcomité hebben, in goed overleg en met dank aan de gemeente Heerlen voor hun samenwerking, kunnen bewerkstelligen dat de optochtroute niet aangepast hoeft te worden en dat de grote optocht gewoon over de Roebroekweg kan trekken. 

 

De trottoirs zullen tijdig gereed zijn maar er ligt nog geen asfalt. De aannemer zal de weg opschonen en de oneffenheden zoveel mogelijk  verwijderen. Ook zal hij alle obstakels (puin en bestratingsmaterialen) verwijderen.

Inschrijven optocht Groeët Ghen Heij

Vanaf 1 februari is het mogelijk om in te schrijven voor de optocht van Groeët Ghen Heij. Via onderstaande link kunt u zich inschrijven. 

 

Inschrijven

 

Inschrijfdata Optocht Heerlerheide

 

Deelnemers aan de optocht van Heerlerheide kunnen zich ook inschrijven op:

 

Zondag 16 februari van 17.00 tot 19.00 uur

Donderdag 20 februari van 19.00 tot 21.00 uur

 

Het afhalen van de optochtnummers kan alleen op Vrijdag 28 februari van 19.00 - 21.00 uuur. 

 

Zowel het inschrijven als het ophalen van de optochnummers vindt plaats bij:

 

Café Dirkjan
Gravenstraat 2
6413ES Heerlerheide

Prins 2014 - Kevin I (van de Berg)

Prinsenproclamatie 5 januari 2014

Op zondag 5 januari 2014 wordt in het Corneliushuis de Prins voor 2014 uitgeroepen. De middag begint om 16.11 uur. 

 

Op vrijdag 10 januari zal de Prinsenreceptie plaatsvinden. Een ieder heeft dan de gelegenheid de nieuwe Prins te feliciteren met zijn uitverkiezing. Tevens kan dan afscheid worden genomen van ex-prins Ricky I.

 

Tijdens de receptie is er tevens gelegenheid voor het feliciteren van onze jubilarissen. Gerrit Heutz (3 x 11), Michel Görtzen en Roger Schrooten (beiden 1 x 11).

11-11 Seizoensopening 2013 - 2014

Maandag 11 november a.s. is het weer zover. Het carnavalsseizoen wordt geopend. Traditioneel getrouw doen wij dit met een Heilige Mis in de Corneliuskerk te Heerlerheide. Aansluitend aan de Heilige Mis zullen Prins, (ere)raadsleden en de dames van Dames Garde De Geete geinstalleerd worden en kan het carnavalsseizoen 2013 - 2014 van start gaan. 

 

Tijdens de installatie bij het Bokkeriejesjbeeld zullen ook onze jubilarissen gehuldigd worden. 

 

Ook dit jaar weer zal onze eigen koninklijke fanfare St. Joseph de Heilige Mis muzikaal opluisteren.

 

Aansluitend aan de installatie bij het Bokkeriejesjbeeld zal een bezoek worden gebracht aan Cafe D'r Bok en Cafe Dirkjan.

 

De Heilige Mis zal aanvangen om 19.00 uur. 

Ghen Heij blieft Ghen Heij went ut zingt en lacht - 2012 / 2013

Optocht van Groeët Ghen Heij - 2013

In HD - 1080p

Meer -- Media -- ...

Prinsenmars

Foto's van evenementen 2013

Klik op de foto en ga naar de MEDIA pagina
Klik op de foto en ga naar de MEDIA pagina
Klik op de foto en ga naar de MEDIA pagina
Klik op de foto en ga naar de MEDIA pagina

Naar -- Media -- (laatste update 14 feb 2013)

Motto 2013 Bokkeriejesj - Ghen Heij
Motto 2013 Bokkeriejesj - Ghen Heij

Bokkeriejesj 2012

 

 

 

 

 

 

 

UITSLAG OPTOCHT 2012

 

 

CV De Bokkeriejesj te gast bij L1 - 2012

 

(Bekijk hier de uitzending)